Leder af Familie og Ungekontakten

Dorthe Mønsted:                dorthe.monsted@silkeborg.dk
Mobil nr.: 30 31 61 41

Teamleder

Connie Dyrlund:                cd@silkeborg.dk
Mobil nr.: 24 20 77 43

Familiekonsulenter

Anette B. Tholstrup:          anette.tholstrup@silkeborg.dk
Mobil nr.: 21 83 35 21

Anette Søe Nedergaard:     anettesoe.nedergaard@silkeborg.dk
Mobil nr.: 29 24 07 27

Bente Lapirtis Jensen:           blje@silkeborg.dk
Mobil nr.: 24 91 63 96

Bente Stenholdt Sørensen  bentestenholdt.sorensen@silkeborg.dk
Mobil nr.: 30 68 29 32

Christina Olsen:                christina.olsen@silkeborg.dk
Mobil nr.: 30 68 29 52

Gitte Susanne Hamann
Frederiksen:               gittesusannehamann.frederiksen@silkeborg.dk
Mobil nr.: 30 68 29 89

Hanne N. Jørgensen:          hanne.jorgensen@silkeborg.dk
Mobil nr.: 30 68 29 14

Helle Bergman:                  helle.bergman@silkeborg.dk  
Mobil nr.: 20 23 51 42

Helle Hust:                          helle.hust@silkeborg.dk   
Mobil nr. : 23 49 49 96

Inge Dahl:                          inge.dahl@silkeborg.dk  
Mobil nr. : 30 68 29 54

Jeanette S. Nielsen:           jeanettesogaard.nielsen@silkeborg.dk
Mobil nr.: 51 59 86 17

Knud Friis:                        knud.friis@silkeborg.dk
Mobil nr.: 20 12 46 70 

Kristian Albæk Harritz:       kristian.harritz@silkeborg.dk  
Mobil nr.: 21 62 36 17

Pernille Thorne:                 pernille.thorne@silkeborg.dk  
Mobil nr.: 20 23 01 33 

Pia Lisette Bashari:            pialisette.bashari@silkeborg.dk
Mobil nr.: 30 68 29 87

Pia Madsen:                      pia.madsen@silkeborg.dk
Mobil nr.: 30 68 29 86

Rikke Baes:                      rikkebaes@silkeborg.dk
Mobil nr.: 51 29 20 08

Tove Nørgaard:                 tove.norgaard@silkeborg.dk     
mobil nr.: 20 90 13 48

 

Psykologer

Anita Bergmann:                anita.bergmann@silkeborg.dk
Mobil nr.: 23 65 51 70

Steffen Meinhardt:             steffen.meinhardt@silkeborg.dk
Mobil nr.: 21 83 35 15

 

Praktisk pædagogisk
medhjælper

Helle Damsgaard Boye:       helledamsgaard.boye@silkeborg.dk
Mobil nr.: 21 73 16 98

 

Kontorassistent

Helle Ejstrup Dam:             helleejstrup.dam@silkeborg.dk
Tlf. 89 70 51 10

  

Link til foto af personale

  

Tavshedspligt
Familiecentrets medarbejdere har tavshedspligt. Det gælder over for alle privat personer og samtlige eksterne samarbejdspartnere med undtagelse af familiens sagsbehandler.


Underretningspligt
Familiecentrets medarbejdere har, som alle ansatte i offentlig tjeneste, pligt til at underrette kommunen, det vil sige familiens sagsbehandler, hvis der er formodning om, at et barn eller en ung er udsat for omsorgssvigt (Lov om social service § 153).