Hvem
Børnegruppen er et tilbud til børn og unge, der i kortere eller længere perioder af deres liv, har levet sammen med en forældre eller søskende, der har eller har haft en psykisk lidelse. Gruppen er for børn og unge i alderen 10-17 år. Der er max. 8 børn i hver gruppe.

Hvad
Børnene tilbydes et frirum, hvor de får mulighed for:

  • at møde ligestillede
  • at få tilført en øget viden om sindslidelser
  • at få hjælp til at imødegå og begå sig i en svær og uforudsigelig hverdag
  • at få hjælp til at bede om støtte fra omgivelserne, når de har behov for det

Hvor
Gruppen mødes i Familiecentret på Hostrupsgade 20.st. - en gang om ugen (eftermiddag) i 2½ time. Et gruppeforløb strækker sig over 10 møder.
Det enkelte barn har mulighed for at deltage i flere gruppeforløb, såfremt dette skønnes relevant.

Gruppen ledes af 2 familiekonsulenter.

Henvisning til gruppen
Familier i Silkeborg kommune som er interesseret i dette tilbud, kan selv henvende sig direkte til Familiecentret tlf. 89 70 51 10 eller 30 68 29 14

Tilbuddet er gratis.

Der kan her udfyldes en blanket med et:

Henvisningsskema 

til børnegruppe, send blanketten til:

Familiecentret, Hostrupsgade 20, 8600 Silkeborg

OBS!!!   Ny mail adresse til henvisningsskemaer: FamilieBoerneHandicapUdfoererdel@silkeborg.dk