Hvem

Børnegruppen er et tilbud til børn i alderen 7-14 år, der enten er i udvidet aflastning eller anbragt uden for hjemmet. (Familiepleje/døgninstitution/socialpædagogisk opholdssted)

Der er max. 8 børn i hver gruppe.

Hvad

Børnene tilbydes et frirum, hvor de får mulighed for dele tanker og følelser med andre i samme situation. Temaer og indhold vælges ud fra børnenes behov.

Eksempler på temaer:

  • Hvorfor bor jeg ikke hjemme ?
  • Det svære ved at være en del af to familier – loyalitetskonflikt

  • Er det min skyld, at jeg ikke kan bo hjemme ?

  • At føle sig mindre værd end andre

  • Håb og drømme

  • Hvad er en god ven - hvorfor er venner vigtige ?

  • Hvem kan jeg få hjælp fra ?

  • Mv.

Hvor

Gruppen mødes i Familiecentrets lokaler i Hostrupsgade - en gang om ugen (eftermiddag) i 2½ time. Et gruppeforløb strækker sig over 10 møder.

Det enkelte barn har mulighed for at deltage i flere gruppeforløb, såfremt dette skønnes relevant.

Gruppen ledes af 2 familiekonsulenter.

Det er plejefamilien/ institutionen eller forældrene, der sørger for transport til og fra børnegruppen.

 

Henvisning til gruppen sker via familierådgiveren på flg.

Henvisningsskema

OBS!!!  Ny mail adresse til henvisningsskema: FamilieBoerneHandicapUdfoererdel@silkeborg.dk