Hvem
Familiekonsulent støtte/familiebehandling er et tilbud til børnefamilier i Silkeborg kommune, som har et særligt behov for støtte, dvs. hvor der er bekymring for børnenes udvikling på kortere eller længere sigt. Samarbejdet med familien bliver etableret på et frivilligt grundlag og skal sikre at familiens egne ressourcer medinddrages og at familiens problemer løses i nærmiljøet.

Familiens vanskeligheder kan være af psykosocial art eller dreje sig om samspillet i familien. Problemerne kan fx dreje sig om;
Opdragelsesformer - hvem bestemmer hvad - konflikter mellem forældrene indbyrdes eller i forhold til børnene - forstå hinandens behov - hvordan taler man sammen - sengetider - samarbejde med børnenes institutioner - problemstillinger i forbindelse med skilsmisse og samkvem mv.

Hvad
Støtten tilrettelægges ud fra den enkelte families behov og muligheder og kan bestå af blandt andet:
Samtaler, øvelser, terapi (individuel, par, familie), netværksmøder, praktisk pædagogisk støtte eller hvad der kan skabe udvikling eller forandring i familien. Det kan foregå både individuelt og i gruppe sammen med andre forældre.
Ved behandlingens start laves der, sammen med familien, en skriftlig samarbejdsaftale om, hvad der skal samarbejdes om.
Familiecentret arbejder ofte ud fra forskellige systemiske behandlingsmodeller. I alle tilfælde tager indsatsen sit udgangspunkt i familiens aktuelle ressourcer og vanskeligheder samt børnenes behov.

Hvor og hvor længe
Arbejdet med familien kan foregå både i Familiecentret og i familiens eget hjem. Sammen med familien vurderes det løbende, om der sker udvikling/forandring i retning af de fælles mål og dette er bestemmende for varigheden af forløbet.

Henvisning til familiekonsulent støtte/familiebehandling i Familiecentret
For at få støtte og behandling i familiecentret, skal familien kontakte en familierådgiver i Familiesektionen på Silkeborg Rådhus (tlf. 89 70 17 10). Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold og at kommunen vurderer, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel.
Støtten er gratis.